Charakteristika projektu

Predmetom riešenia predkladaného návrhu projektu je získať viac výsledkov, skúseností a informácií o možnosti efektívneho používania probiotík a rastlinných látok v chovoch zvierat a overiť systémy ich efektívneho používania a laboratórneho hodnotenia kvality nových postupov a živočíšnych produktov. Získané výsledky a nové poznatky chce firma Vetservis, s.r.o. využiť na podporu svojej poradenskej činnosti, aby bola schopná lepšie riešiť zdravotné a chovateľské problémy v chovoch zvierat s cieľom podporiť chovateľov v produkcii zdravotne prospešných produktov – funkčných potravín živočíšneho pôvodu.

V súčasnosti firma Vetservis, s.r.o. vo svojej poradenskej činnosti využíva nové vedecké poznatky o pôsobení a dôležitosti zloženia črevnej mikroflóry o probiotikách a rastlinných látkach. Snaží sa v chovoch zvierat pri tvorbe zdravia a podpore úžitkovosti nahrádzať chemické látky a lieky prírodnými látkami – probiotikami a rastlinnými prípravkami, ktoré sú rovnako účinné ako chemické lieky a veľakrát aj účinnejšie aj ekonomicky výhodnejšie, pričom sú bezpečné, nezanechávajú rezíduá v produktoch zvierat ale naopak, prispievajú aj k celkovému ozdraveniu prostredia v chovoch, čo v konečnom dôsledku vedie k ozdraveniu celého ekosystému chovu a opätovnému nadobudnutiu mikrobiálnej rovnováhy a zníženiu výskytu infekčných ochorení. Na to, aby chovatelia zvierat mali väčšiu dôveru v odporúčané nové postupy a aby sme aj my mali viac poznatkov o systéme pôsobenia používaných probiotík a rastlinných látok, o ich praktickom a efektívnom používaní pri tvorbe zdravia a úžitkovosti zvierat a vedeli ich aj presvedčivo zhodnotiť, potrebujeme overiť si na vzorových postupoch chovu zvierat, používanie aj dávkovanie uvedených prírodných látok a naučiť sa hodnotiť ich účinnosť aj doteraz v praxi nevyužívanými laboratórnymi postupmi.

V dnešnej dobe stále viac prichádza do popredia otázka zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín. Na verejnosť sa dostávajú informácie o negatívnych dôsledkoch dlhoročného a nekontrolovateľného používania chemických látok v poľnohospodárstve (a nielen v poľnohospodárstve), o ich dlhodobých negatívnych následkoch na ekosystémy a v konečnom dôsledku na zdravie ľudí aj zvierat. V potravinovom reťazci sa kumulujú používané chemické látky, ktoré konzumuje aj človek. V súčasnosti ľudstvo najviac trápia tzv. „civilizačné choroby“. Je už známe, že sú spôsobené hlavne zmenou stravovacích návykov ľudí smerom k častému až stálemu používaniu dlhodobo skladovaných, konzervovaných, stabilizovaných, chemicky upravovaných potravín, polotovarov a náhradiek prirodzenej stravy chemickými aditívami, konzumáciou prevažne tzv. „mŕtvej potravy“ – stravy bez aktívnych prirodzených enzýmov, vitamínov bez symbiotických mikroorganizmov. Preto už koncom minulého storočia sa začalo hovoriť o funkčných potravinách.


„Pri zmene zamerania vedy o výžive od pojmu "vyhovujúca výživa" k "optimálnej výžive" sa vyvíjajú nové potravinárske výrobky, ktoré majú priaznivý vplyv na duševný a telesný stav ľudí a zároveň môžu znižovať ohrozenie rôznymi ochoreniami. Tieto potraviny sa nazývajú "funkčné" a vedci z rôznych európskych krajín, vlády a medzivládne organizácie spolu s poľnohospodárstvom a potravinárskym priemyslom vytvorili pre tento smer základnú koncepciu. Všetky funkčné potraviny majú spoločného menovateľa: priaznivo ovplyvňujú jednu alebo viac telesných funkcií a tento priaznivý účinok dá sa očakávať vtedy, ak tieto potraviny tvoria súčasť bežnej výživy. Podľa Kuchtu a kol. (2006) sú “funkčné potraviny - potraviny, ktoré obsahujú mikróby, ich časti, živočíšne či rastlinné súčasti, ktoré dokázateľne pozitívne ovplyvňujú zdravie človeka alebo znižujú riziko výskytu a priebeh chronických chorôb. Funkčné potraviny by nemali obsahovať žiadne chemické stabilizačné a konzervačné ani iné látky, ktoré môžu ich účinok znižovať. Probiotiká sú súčasťou funkčných potravín“. V Európe sa dnes presadzuje konzumácia a výroba tradičných jedál, ktoré sú v daných oblastiach domáce, vlastné ľuďom, ktorí v tomto prostredí žijú. Presadzuje sa vytváranie malých fariem rodinného typu, ktoré sú schopné zásobovať blízke okolie svojimi produktmi, ktoré sa majú konzumovať čo najčerstvejšie, podľa možnosti v prirodzenej podobe, vyprodukované s minimálnym použitím chemických látok či liečiv, ktoré sa môžu nahradiť prírodnými látkami – prípravkami z rastlín (koreniny, extrakty...) a probiotickými kultúrami, ktoré preukázateľne pozitívne vplývajú na zdravie zvierat a ľudí, aj na udržanie zdravého ekosystému. Takéto systémy hospodárenia sú trvalo udržateľné. „Trvale udržateľný rozvoj“, je to rozvoj, „ktorý súčasným aj budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov“. (Kuchta, M., Pružinec, P., 2006)“. Riešením projektu a uplatňovaním jeho výsledkov v praxi budeme hodnovernejšie presadzovať postupy udržania takéhoto rozvoja a podporovať produkciu čerstvých, kvalitných, zdraviu prospešných funkčných potravín živočíšneho pôvodu v chovoch zvierat na Slovensku.

V ostatnom období - aj vplyvom tvorby legislatívy o „predaji z dvora“ sa záujem chovateľov zvierat aj verejnosti o zdravé, čerstvé produkty priamo z chovu ku konečnému spotrebiteľovi zvyšuje.

Otázkou môže byť kvalita produktov z jednotlivých fariem, pri snahe chovateľov udržať efektívnosť produkcie, ktorá sa často dosahuje nadmerným používaním chemických látok a liekov – antibiotík, antikokcidík, hormónov, dezinfekčných prostriedkov a pod. a na druhej strave požiadavkami konzumenta o potraviny bez rezíduí chemických látok, skutočne zdravé a funkčné. Riešením projektu a uplatňovaním jeho výsledkov v praxi chceme prispieť k efektívnemu spôsobu chovu zvierat s nahradením chemických látok prírodnými a k možnosti nového hodnotenia kvality zdravia zvierat aj kvality živočíšnych produktov z hľadiska prítomnosti a diferenciálnej diagnostiky striktne anaeróbnych mikroorganizmov (symbiotické bifidobaktérie a podmienečne patogénne klostrídie), ktoré zohrávajú podstatnú úlohu v tvorbe zdravia ľudí a zvierat. Živočíšne produkty (mäso, mlieko, vajcia) získané overovanými postupmi chovu zvierat sa budú hodnotiť aj organoleptickými, toxikologickými a ďalšími mikrobiologickými skúškami v porovnaní s produktmi zvierat chovaných konvenčným spôsobom.
Výsledky riešenia projektu a ich postupná aplikácia do poľnohospodárskej praxe prinesie dlhodobí efekt na trvalo udržateľný rozvoj vidieka, tvorbu životného prostredia, kvalitu potravín, zmenu myslenia ľudí a v konečnom dôsledku na kvalitu zdravia a života populácie.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie