Projekty

Prínosy projektu VMSP

Prínosy projektu VMSP-P-0024-09podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývojačíslo VMSP-P-0024-...

Ciele projektu

Overiť nové systémy chovu zvierat, s dosiahnutím požadovaného zdravotného aj úžitkového efektu. Pos...

Charakteristika projektu

Predmetom riešenia predkladaného návrhu projektu je získať viac výsledkov, skúseností a informácií o...