Blog

Ektoparazitárne ochorenia vtákov

Vonkajšie parazity (ektoparazity) domácich vtákov  patria medzi častých a nechcených ...

Vzťah výživy a reprodukcie zvierat

Obdobie spojené s reprodukciou zvierat je vysoko náročné na živiny, preto je ich obsah li...